Hướng dẫn SiVA toàn tập: P1 - 3 bước đơn giản sửa tin tuyển dụng

Anh/Chị có đang gặp một chút khó khăn trong việc sửa những tin tuyển dụng trên trang JobStreet.com? Vui lòng đọc bài hướng dẫn dưới đây để hiểu rõ hơn về những bước đơn giản để sửa một tin tuyển dụng trên hệ thống đăng tin của JobStreet.com:

https://wp.jsstatic.com/wp-content/uploads/sites/5/2016/12/JS-DIY-Manual-Edit-v1-01.jpg

Vui lòng xem thêm chi tiết & tải tài liệu hướng dẫn tại:

Xem Phần 2: 3 bước đăng tuyển lại mẩu tin (Repost) tại đây.

Xem phần 3: 3 bước cài đặt email tự động tại đây.