2 phương thức tuyển dụng nhân tài toàn diện

Sau khi đã tìm hiểu được những khác biệt cơ bản giữa hành vi tìm việc của ứng viên chủ động và ứng viên thăm dò thị trường, bước kế tiếp mà nhà tuyển dụng phải làm là có một chiến lược tuyển dụng toàn diện. Tìm đúng giải pháp chon hu cầu tìm kiếm nhân tài luôn gói gọn trong 2 câu hỏi: “Tôi cần gì?” và “Làm thế nào tôi tìm được?”.

Do ứng viên chủ động và thăm dò thị trường thường có những hành vi tìm việc rất khác nhau, một chiến lược tuyển dụng chung chung khó lòng giúp nhà tuyển dụng tìm được nhân tài phù hợp. Làm thế nào để nhà tuyển dụng tìm, tiếp cận và thuyết phục được những ứng viên này sẵn sang làm việc tại công ty của họ?

Thông qua JobStreet.com, nhà tuyển dụng hiện tại đã có thể kết nối với cả ứng viên chủ động và thăm dò thị trường với những mẩu tin tuyển dụng và tính năng Tìm kiếm Hồ sơ.

Tiếp cận nhóm ứng viên chủ động

Biện pháp đơn giản và hiệu quả nhất để tiếp cận những ứng viên chủ động là qua việc đăng tin tuyển dụng. Trong khi việc những mẩu tin tuyển dụng đã quá phổ biến ở hầu hết các trang mạng việc làm, JobStreet.com cung cấp một khoảng lớn hơn những dịch vị và sản phẩm để nhà tuyển dụng thu hút ứng viên dễ dàng hơn.

Tiếp cận nhóm ứng viên thăm dò thị trường

Thu hút những ứng viên không chủ động tìm việc làm chưa bao giờ là một điều dễ dàng. Nhà tuyển dụng phải trải qua quá nhiều rào cản trước khi có thể tiếp cận thành công những ứng viên chỉ thăm dò thị trường. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là không thực hiện được.

Tính năng Tìm kiếm Hồ sơ sẽ sẽ đem lại những cơ hội không thể tuyệt vời để nhà tuyển dụng kết nối với số lượng lớn ‘ngân hàng’ ứng viên chất lượng. Được sử dụng như một công cụ tìm kiếm ứng viên nâng cao, Tìm kiếm Hồ sơ là phương pháp tốt nhất để tìm kiếm, tiếp cận và giành lấy những ứng viên tài năng nhất cho công ty của mình.