10 công việc thực tập hấp dẫn cho vị trí Sales và Marketing

JobStreet.com Việt Nam giới thiệu đến các bạn 10 trong số hàng trăm công việc thực tập với cơ hội nghề nghiệp và mức lương hấp dẫn được đăng tuyển tại https://www.jobstreet.vn .

1. Công ty TNHH JobStreet.com Việt Nam

Thực tập cho sinh viên ngành Marketing

Để biết thêm thông tin về mức lương, cách nộp hồ sơ và các yêu cầu khác, vui lòng truy cập tại đây.

2. Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Truyền Thông MAJ

Thực tập cho sinh viên ngành Sales & Marketing

Chế độ quyền lợi khác:

_Để biết thêm thông tin về mức lương, cách nộp hồ sơ và các yêu cầu khác, vui lòng truy cập tại đây._

3. Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB)

Thực tập cho sinh viên ngành Sales & Marketing

Quyền lợi:

Để biết thêm thông tin về mức lương, cách nộp hồ sơ và các yêu cầu khác, vui lòng truy cập tại đây.

4. Công ty TNHH Cocomato

Thực tập cho sinh viên ngành Sales & Marketing

Để biết thêm thông tin về mức lương, cách nộp hồ sơ và các yêu cầu khác, vui lòng truy cập tại đây.

5. Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận (PNJ)

Thực tập cho sinh viên ngành Sales & Marketing

Nhằm xây dựng nguồn vốn tài năng một cách chủ động để đáp ứng nhu cầu tài năng trong ngắn hạn (tập trung vào Kinh doanh và Thiết kế) và dài hạn của PNJ, chương trình “Quản trị viên tập sự” của PNJ sẽ chính thức được triển khai bắt đầu từ ngày 15/12/2015. Quản trị viên tập sự tại PNJ là một chương trình phát triển kỹ năng quản lý đặc biệt cho sinh viên vừa tốt nghiệp. Được thiết kế để giúp cho các sinh viên giỏi nhất có kinh nghiệm làm việc thực tế, chương trình này là tấm hộ chiếu giúp bạn thành công trong nghề nghiệp tại PNJ. Để biết thêm thông tin về mức lương, cách nộp hồ sơ và các yêu cầu khác, vui lòng truy cập tại đây.

6.Công ty TNHH Ký Hiệu (ICONIC Co., Ltd.)

Thực tập cho sinh viên ngành Sales & Marketing

Mô tả công việc:

Quyền lợi

Để biết thêm thông tin về mức lương, cách nộp hồ sơ và các yêu cầu khác, vui lòng truy cập tại đây. 7. Công Ty TNHH Quản Lý Bất Động Sản CAPITALAND (Việt Nam) Thực tập cho sinh viên ngành Sales & Marketing

Mô tả công việc:

Quyền lợi

Để biết thêm thông tin về mức lương, cách nộp hồ sơ và các yêu cầu khác, vui lòng truy cập tại đây.

8. Công Ty TNHH Đại Phúc Gia An Thực tập cho sinh viên ngành Sales & Marketing

Để biết thêm thông tin về mức lương, cách nộp hồ sơ và các yêu cầu khác, vui lòng truy cập tại đây.

9. Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ FMC Thực tập cho sinh viên ngành Sales & Marketing

Quyền lợi

Để biết thêm thông tin về mức lương, cách nộp hồ sơ và các yêu cầu khác, vui lòng truy cập tại đây.

10. Công ty TNHH Healthy Living Marketing Quản trị viên tập sự

Để biết thêm thông tin về mức lương, cách nộp hồ sơ và các yêu cầu khác, vui lòng truy cập tại đây.