Responsibilities


-  Chăm sóc và duy trì mối quan hệ với các khách hàng cũ.
-  Tìm hiểu và nhận thức thật tốt về thông tin sản phẩm của Công ty.
-  Nhận chỉ tiêu kinh doanh từ Công ty.
-  Tìm kiếm khách hàng mới, mở rộng thị trường đem sản phẩm của Công ty đến với Khách hàng để đạt được kết quả kinh doanh.
- Có trách nhiệm phối hợp với các bộ phận liên quan để phục vụ khách
hàng, giải quyết kịp thời các vấn đề, khiếu nại của khách hàng.
-  Thu thập và đánh giá thông tin phản hồi từ khách hàng, thông tin đối thủ cạnh tranh.
-  Lập và triển khai kế hoạch công việc ngắn và dài hạn, công tác và báo cáo kết quả công việc theo yêu cầu của trưởng phòng.
- Chi tiết sẽ được trao đổi cụ thể hơn khi phỏng vấn.

Requirements


  • Candidate must possess at least a Certificate/Diploma, College Degree, Bachelor's Degree, Architecture, Business Studies/Administration/Management, Others or equivalent.
  • Required skill(s): ĐÔNG NGÔ™ là một trong những đơn vị hàng đầu về Tư vấn - Thiết kế nội thất - Thi.
  • At least 3 year(s) of working experience in the related field is required for this position.
  • Preferably Junior Staffs specializing in Sales - Corporate or equivalent.
  • Full-Time position(s) available.

Company Overview


Why Join Us?


Vietnam - Ho Chi Minh
Min 3 years (Junior Staff)

Location Map


View Larger Map / Directions

290 Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh