Purchase Staff  - Công Ty TNHH Hansoll Vina

Responsibilities


 • Tìm nhà cung cấp mới.
 • Thương lượng giá với các nhà cung cấp.
 • Gửi nội dung in ấn NPL làm mẫu theo từng đơn hàng.
 • Làm các thủ tục thực hiện hoàn tất đơn hàng.
 • Theo dõi kế hoạch thanh toán cho NCC.
 • Theo dõi tiến độ giao hàng  để đáp ứng nhu cầu Vật tư - NPL cho từng đơn hàng.
 • Thông báo tiến độ giao hàng cho mọi người.
 • Cập nhật các bảng biểu theo yêu cầu của trưởng phòng.
 • Đánh giá nhà cung cấp theo định kỳ.
 • Thực hiện các công việc phát sinh khác khi được phân công.

Requirements


 • Candidate must possess at least a College Degree, Bachelor's Degree, Textile/Fashion Design or equivalent.
 • Required language(s): English, Korean
 • At least 1 year(s) of working experience in the related field is required for this position.
 • Preferably Junior Staffs specializing in Purchasing/Inventory/Material & Warehouse Management or equivalent.
 • 2 Full-Time position(s) available.

Company Overview


Why Join Us?


Vietnam - Binh Duong
Min 1 year (Junior Staff)

Location Map


View Larger Map / Directions

Khu Công Nghiệp Sóng Thần, TL-743, Di An, Binh Duong, Vietnam