Responsibilities


 • Tổ chức các chương trình khảo sát, phân tích, xác định nhu cầu đào tạo cho các đơn vị.
 • Đánh giá định kỳ chất lượng đội ngũ nhân sự hiện có, khả năng đáp ứng yêu cầu Nhân sự cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
 • Xây dựng, triển khai chính sách, quy chế, qui trình huấn luyện, đào tạo áp dụng chung trên toàn hệ thống.
 • Tổng hợp ngân sách, kế hoạch đào tạo chung toàn công ty định kỳ tháng/ quí/ năm. Phân tích, đánh giá khả năng thực hiện trình lãnh đạo phê duyệt.
 • Tham gia cùng lãnh đạo các các đơn vị và Phòng Nhân sự xây dựng chương trình đào tạo nội bộ, huấn luyện hòa nhập phù hợp từng đơn vị.
 • Làm đầu mối tổng hợp, chuẩn hóa tài liệu đào tạo theo đặc thù hoạt động từng đơn vị. Lưu trữ tài liệu, công cụ hỗ trợ đào tạo toàn hệ thống.
 • Liên lạc các trường, viện, trung tâm đào tạo bên ngoài, đánh giá, giới thiệu chương trình, tham mưu cho quản lý, lãnh đạo các đơn vị chọn chương trình HLĐT phù hợp.
 • Tổ chức thực hiện các khóa HLĐT theo kế hoạch, chương trình được duyệt.
 • Phối hợp, triển khai các chương trình, kế hoạch, công tác huấn luyện đào tạo trên toàn hệ thống.
 • Đánh giá kết quả đào tạo, hiệu quả sau đào tạo.
 • Tập hợp lưu trữ tài liệu liên quan đến khóa đào tạo, bài thi, chứng chỉ, cam kết đào tạo.
 • Báo cáo định kỳ tháng/ quí /năm tình hình triển khai kế hoạch, chi phí đào tạo, kết quả, hiệu quả các chương trình đào tạo.
 • Tham gia giải quyết các trường hợp vi phạm cam kết đào tạo.
 • Tổ chức các chương trình tư vấn, định hướng phát triển nghề nghiệp cho CBCNV.
 • Định kỳ phân tích, đánh giá chỉ số năng lực đội ngũ CBCNV toàn công ty.
 • Tham gia xây dựng, phát triển lực lượng giảng viên nội bộ tham gia HLĐT hệ thống quản trị, văn hóa công ty, huấn luyện ngành nghề chuyên môn trong công ty.
 • Tổ chức đào tạo kỹ năng giảng viên, soạn giáo trình, thuyết trình… cho lực lượng giảng viên nội bộ.
 • Tham gia xây dựng từ điển năng lực, chuẩn hóa các năng lực cốt lõi cần thiết cho các đơn vị trong công ty.

Requirements


 • Tốt nghiệp Đại học trở lên khối ngành Quản lý Nhân sự, kinh tế, sư phạm, hành chánh hoặc Luật.
 • Ít nhất có kinh nghiệm 03 năm làm ở vị trí chuyên viên Đào tạo cho các doanh nghiệp.
 • Am hiểu về Luật lao động.
 • Kỹ năng phân tích chi phí, lập kế hoạch chi phí, đàm phán, thuyết trình, giải quyết vấn đề, soạn thảo văn bản.
 • Kỹ năng phân tích, tổng hợp, báo cáo, tư duy hệ thống, tư duy chiến lược.
 • Làm việc độc lập, làm việc theo nhóm, tính chủ động trong công việc.
 • Khả năng đọc hiểu tài liệu chuyên ngành và giao tiếp tiếng Anh, thông thạo vi tính văn phòng, giỏi excel và power point là yêu cầu bắt buộc.
 • Khả năng xây dựng kế hoạch, hoạch định, tổ chức.
 
 
Nhấn vào nút "Apply" để gửi trực tiếp hồ sơ của bạn đến nhà tuyển dụng!

Company Overview


Why Join Us?


Vietnam - Ho Chi Minh
Min 3 years (Senior Staff/Team Leader/Supervisor)

Location Map


View Larger Map / Directions

10 Mai Chí Thọ, Phường An Lợi Đông, Quận 2, Hồ Chí Minh